BONAVIDA TONIC

• 1 Part Bonavida (100ml)
• 1 Part Tonic (100ml)
• Garnish with Grapefruit slice

BONAVIDA GINGER

• 1 Part Bonavida (60ml)
• 1 Part Ginger Ale (60ml)
• Garnish with basil leaf

BONAVIDA SPRITZ

• 1 Part Bonavida (100ml)
• 1 Part Cava (100ml)
• Garnish with Grapefruit slice

NEGRONI BLANCO

• Bonavida (50ml)
• Gin (25ml)
• White Vermouth (25ml)
• Stir & Garnish with Orange Peel